Referenties


Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Interim management vraag

Door ziekte in het managementteam komen wij handen tekort voor de personele aandacht van onze beleidsmedewerkers. Vul ons aan in het managementteam, ook in onze teamontwikkeling en samenwerking. Neem de personele taken en verantwoordelijkheden tijdelijk waar.

Aanpak

Om het doel- en resultaatgericht werken bij de beleidsmedewerkers te verhogen, zijn Werkplan-cyclusgesprekken gevoerd en collectieve vergadermomenten creatief ingericht en begeleid. De context van de veranderende rol van de overheid en het overdragen van taken en verantwoordelijkheden naar de provincies is een belangrijke achtergrond om de eigen rol en effectiviteit als beleidsmedewerker, managementteamlid en als algeheel ministerie weer aan te scherpen. Coaching en projectbegeleiding voor programmaleiders vormen hierin een integraal onderdeel.

Visie en projectontwikkeling vraag

Begeleid ons als Facilitaire Dienstverlening om een Facilitaire Visie op de toekomstige organisatie van LNV-bedrijfsvoering te creëren, waarbij de principes van projectmatig creëren verankerd zijn.

Aanpak

Bij het bij elkaar brengen van partijen vormen integraliteit en het nieuwe werken belangrijke criteria. Zo kan men gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de te ontwikkelen visie naar de SG toe. De al gemaakte projectdefinitie is aangescherpt en er is een eerste activiteitenplanning met de projectgroep gemaakt. Ook zijn landelijke projectworkshops ingepland voor de ontwikkeling van een integrale visie door alle stakeholders.

Vraag directie- en managementteamontwikkeling

Begeleid ons bij onze jaarlijkse heidagen, zodat wij samen tot een visie en strategie komen die de basis vormt voor alle regionale programma’s en projecten die wij aansturen.

Aanpak

Alle teamleden hebben op een creatieve manier hun ambities en zorgen gedeeld, een SWOT-analyse gedaan en een gezamenlijke strategie met heldere keuzes en prioriteiten ontwikkeld.

Vraag teamontwikkeling

Wij willen elkaar als Bedrijfsvoeringteam beter leren kennen vanuit de Insights profielen. Door meer inzicht in onszelf en in elkaar te krijgen, verwachten wij betere teamprestaties en een betere samenwerking.

Aanpak

Er is een tweedaagse workshop ontwikkeld rondom de vragen: wat zijn onze sterke punten en ontwikkelpunten en waar kunnen we elkaar aanvullen? Welke rollen passen het beste bij elke persoon en hoe benutten wij die optimaal in onze projecten? Een paar weken vond na afloop van de eerste dag een evaluatie plaats: hoe zijn de inzichten toegepast en wat voor resultaten levert dit het team (en hun projecten) op? Waar kunnen nog stappen worden gezet voor een optimale projectsamenwerking?

 
 
Geavanceerd verandermanagement
Leiderschapsontwikkeling & Co-creatie van lerende organisaties

Laatste blog artikelen

Bezoek de weblog

Bel mij terug

 

Referenties

Toonaangevende organisaties met ambitie en menselijkheid in hun waarden behoren tot onze klantenkring.

Lees verder

Natasha van Dalen

Gedreven in organisaties, teams en individuen ontwikkelen om bij te dragen aan het duurzame succes van zichzelf en hun bedrijf.

Lees verder

Contact

Adres Hoofdwal 15,
4207 EA Gorinchem, Nederland

Telefoon +31654945213
E-mail vandalennatasha@gmail.com
Internet www.natashavandalen.com

Rabobank 3222.20.157
KVK 3025644
BTW NL218878266B01